Posts Tagged “pumpar”

Pumpar för olika ändamål

by admin.

Det är inte ofta man ägnar en tanke åt hur allt runt omkring oss i vardagen fungerar. Något som till exempel pumpar. I dag finns det flera olika typer av pumpar för olika ändamål och det finns även olika tillverkare.

247-pumpar-industrierEn återförsäljare av bland annat pumpar som finns i Sverige i dag är Aliaxis Utilities & Industry AB. Faktum är att detta är den största tillverkaren som finns i hela världen när det gäller just plaströrssystem och kopplingar. I dag har man sitt huvudkontor i Belgien men sköter produktionen runt om i länder i alla världsdelar.

Koncernen säljer sina produkter under flera olika varumärken och allihop är några av de mest kända inom sina olika segment på marknaden. I just Sverige erbjuder man bland annat plaströrsystem som används inom VA och VVS liksom sanitära produkter och olika pumpar för krävande miljöer. Det kan röra sig om till exempel:

Fyra olika segment

Företagets idé är att man ska sälja specialtillverkade produkter men även olika systemlösningar. På så sätt vill man kunna skapa ett mervärde för både slutanvändaren och distributören. Detta sker bland annat genom att man jobbar med produkter som tillverkas inom den egna koncernen. På det här viset kan man ta hand om allt från processen med utveckling och själva tillverkningen.

Aliaxis Utilities & Industry siktar på att lösa kunders problem snabbt och kunskapsbaserat. Det svenska säljkontoret ligger beläget i Spånga och i dag är man verksam inom fyra olika så kallade kundsegment. Så om du till exempel är i behov av olika typer av pumpar är det här ett företag du kan ta kontakt med för att få den hjälp och de varor du behöver. På företagets hemsida kan du läsa mer om det tillgängliga utbudet på svenska.