Archive for December, 2017

Därför kan svårigheter med personaladministration få digra konsekvenser

by admin.

För att ett företag ska fungera är det många små detaljer som måste passa ihop. Men något av det allra viktigaste är att ha rätt personal till de uppgifter som finns. Det krävs en del för att hitta fram till dem, men också att hålla dem kvar. När personalen trivs med upplägget, lönen och andra förmåner så är det större chans att de stannar kvar.

Rent allmänt så satsar många företagare idag på att arbetsplatsen ska vara trivsam. Dels genom att inreda den på ett smakfullt sätt som följer de normer som föreslås för en bra arbetsplats. Men också med den årliga kickoffen, fruktkorgen och flera andra förmåner som ger de anställda det där lilla extra. Vad som också är viktigt är en effektiv personaladministration och en känsla för vad de behöver.

Komma långt med bra system

Hela företaget kan bindas samman med ett bra affärssystem. Alla delar sköts separat men kommer ändå samma till en enhet. Företaget Klara Papper erbjuder affärssystemet Microsoft dynamics nav till fantastiskt pris. Det är ett system som har visat sig fungera mycket bra och som många fortsätter att använda. Framför allt är det mindre och medelstora verksamheter som har funnit att detta är det allra bästa systemet för dem.

Ett stort antal framgångsrika företag har en gemensam nämnare. De är väl organiserade och de tar hand om sina anställda. Det är mycket ovanligt att du lyckas väl på en höft eller bara genom att ha tur. Naturligtvis kan utomstående faktor ha ett inflytande, det är ganska naturligt. Men ofta så handlar det om att jobba hårt med rätt redskap. Du kan klicka här för att hitta bra pris på lönehantering.

För även om du behöver alla dessa verktyg för att lyckas så kostar de något. Det gäller att hitta bra system som inte är allt för dyra, men som är tillräckliga för ditt företag. Här ska du absolut inte snåla eller försöka spara in. Ditt affärssystem och personaladministration är två viktiga delar som bara måste fungera ordentligt.

Måna om de dina

Du samlar på dig mycket information om både dina kunder och anställda. En del av effektiv marknadsföring handlar faktiskt om att ha en djup kunskap om dina målgrupper. Men samtidigt så leder detta till ett stort ansvar. Denna information ska inte läckas ut till andra, utan behandlas med respekt. Du måste vara försiktig så att ingen blir sårad, eller att kunderna tappar förtroendet för ditt företag. Personaladministration och sekretess kan vara en komplicerad process. Läs mer i denna artikel i Dagens Juridik.

Inte så att du har en file full med olika hemligheter. Men de flesta tycker inte om att privata uppgifter delas med icke behöriga. Detta är också en del av lagen, och kan leda till åtal om någon inte är försiktig. Genom att måna om dina medarbetare, bland annat genom att ta hänsyn till deras rätt till sekretess, så kommer ni att ha ett bra samarbete.

De anställda är alltid uppmärksamma på sådant som ledningen gör. Ingenting går dem förbi, i alla fall inte så länge. Detta kan vara både negativt eller positivt, beroende på vilka tilltag det handlar om. En arbetsgivare som är kända för att vara effektiv, där administration och lönehantering fungerar, har större chans att locka till sig de riktigt kvalificerade arbetstagarna. Tidningen CIO skriver i en artikel om varför vissa företag väljer att satsa på centralisering av personaladministration med andra områden på företaget. Detta kan vara en bra lösning som ger dig möjlighet att ha större kontroll.

Långsiktigt tänkande viktigt

När du sätter ihop arbetsscheman eller planerar semestrar är det viktigt att lyssna på vad de anställda har för tankar. Inte bara för att de ska få sin vilja igenom eller det ska bli lättare för dem. Även detta har sin plats och bör göras så långt det är möjligt. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är de som sitter där och jobbar. De vet precis vad som fungerar i praktiken och vad som bara är en fin teori på papper.

Sveriges Radio rapporterar i ett inslag om svårigheter när personaladministrationen inte fungerar som den ska. Ibland kan det leda till stora problem. Personal som inte trivs och slutar. När det handlar om för långa arbetspass kan det också sänka kvaliteten på arbetet. Detta kan vara ett enormt problem inom vården, till exempel, där människor är involverade. Skolor är ett annat område där det är viktigt med en väl fungerande administration.

Väl fungerande administration viktig

Alla delar av ett företag måste vara lika effektiva och fungera väl. Du kan inte gå framåt om en ligger bakom, för de är alla beroende av varandra. Det kanske går att göra det under en tid, men förr eller senare måste du göra förändringar. Därför kan det vara bra att se över verksamhetens struktur redan på ett tidigt stadium. Vad kan du göra själv och vad behöver du anställa någon till att ta hand om? Vilka delar är det bäst att hålla inom företaget och när kan det löna sig att outsourca?

Naturligtvis är detta något du måste se över med jämna mellanrum. Det som fungerade för fem år sedan kanske inte alls är bra för dagens läge. Ditt företag utvecklas och växer till sig, och därmed kan en del av de behov du har för administration bli annorlunda. Hela tiden är det dock mycket viktigt att personaladministration ges den plats det förtjänar. Ta hand om dina anställda och det mesta faller på plats.

Scheman för skiftarbete är alltid en stor sak på arbetsplatserna. Om du har denna form av anställda kan det vara bra att stämma av med dem hur det känns. De är på plats och kan rutinerna, och bara de kan säga om det är bra eller inte. Det samma gäller andra avdelningar. Genom att upprätta ett system för öppen kommunikation kan du ha en klar bild av hur allting fungerar. Därmed har du möjligheten att leda ditt företag på allra bästa sätt. Vilket i sin tur gör att dina medarbetare trivs och verksamheten går framåt.