Archive for August, 2017

Vårdens ansvar att prova alternativa vägar för bättre hälsa

by admin.

298-6-1-vardens-ansvar-alternativa-behandlingar

När du är sjuk eller har andra problem så är det naturligt att vända dig till vården. Men om du inte blir väl behandlad eller om de på något annat sätt verkar svika dig så kan det bli komplicerat. Detta är en fråga som kommit upp i samband med alternativa mediciner och behandlingar. Fortfarande är det många inom vården som inte är uppdaterade och som därmed gör grova misstag i sin behandling av patienter.

En av de stora diskussionerna just nu är om hampans användning inom vården. Det är fortfarande en del vårdpersonal som tror att det är fråga om narkotika. Men så är ju inte fallet. Istället är det fråga om medicinsk marijuana som visat sig ha en positiv effekt på en mängd olika sjukdomar och problem.

Nyttan av CBD-olja

Patienter med så vitt skilda problem som schizofreni, epilepsi och fibromyalgi har blivit hjälpta av att använda en produkt från hampan. CBD-olja kan intas på olika sätt och ofta så behövs det mycket lite mängder för att se stora resultat. Denna olja är nu laglig i Sverige, ett tecken på att det inte alls är fråga om droger. Den innehåller faktiskt så gott som ingenting av det ämne som ger rus, THC. För det är fråga om en annan sorts växt, den industriella hampan. Hos Cshemp.se kan du köpa hampaolja som ger dig möjlighet att förbättra din livskvalitet.

Dessa produkter är alltså mindre skadliga än många av de mediciner som skrivs ut dagligen. Med dem kan du bli beroende och de används av ett flertal knarkare. Här är det istället fråga om något som klassificerats som tillskott. En koncentrerad form av CBD som du antingen lägger under tungan eller intar på andra sätt. För de som har värk kan det hjälpa att smörja in det område som gör ont direkt med oljan. Cbd olja 1000mg säljs av CShemp. Nu kan du köpa alla dessa produkter helt öppet, något som tidigare inte var möjligt. Men ännu så är inte CBD-oljan så känd som många skulle önska. För ibland kan du bli mindre väl bemött inom vården om de hör att du använder denna olja.

Hålla jämna steg med utvecklingen

Det är viktigt för alla personer att hålla sig informerade om vad som händer och sker i världen. Men för vissa yrken är det grundläggande att de vet vad som är nytt. En doktor kan till exempel hjälpa sina patienter ännu mer genom att vara känd med nya mediciner och behandlingsformer. Detta är speciellt viktigt för de sjukdomar som är komplexa och där du inte bara kan ta en tablett för att må bättre. Nyheter24 rapporterar här om hur det kan vara svårt när vården inte är uppdaterad på alternativa hälsoprodukter.

298-6-2-samarbete-med-patienter-alternativa-mediciner-cbd-olja

En doktor eller sjuksköterska kanske inte måste hålla med om att det är den bästa formen av behandling. Men de bör i alla fall vara så pass informerade att de vet att det inte handlar om droger och knark. Samtidigt så kommer patientens rätt till att själv bestämma över sin kropp med i bilden. Så länge som det inte är fråga om olagliga substanser bör vården samarbeta med patienten för att ge den allra bästa behandlingen. Här har det blivit riktigt stora sammanstötningar när det handlar om vård av barn. Men för vuxna borde det inte vara något problem. Ett helt lagligt tillskott som hjälper många till ett bättre liv. Svenska Dagbladet skriver nu om hur amerikanska företag vill investera i CBD-olja i Sverige.

Vems ansvar är det?

Det finns olika åsikter när det kommer till alternativa behandlingsmetoder och produkter. En del menar på att läkarna bör lära sig mer och vara öppna för nyheter. Det samma borde gälla för sjuksköterskor och annan vårdpersonal. De ska vara villiga att skriva ut och använda de preparat som finns, och inte bara luta sig på traditionella mediciner.

Andra menar att det är upp till patienten att själv hitta fram till vad som kan vara bra för dem utanför den vanliga vården. Men att läkarna ska vara öppna för förslag och stödja patienterna i deras beslut. Det är alltså en ganska komplicerad fråga som samtidigt rör vid andra djupa situationer.

Helt klart är det svårt att vara sjuk. Att ha ständig värk eller anfall. Till och med mindre åkommor kan bli en stor börda när de fortsätter år efter år. När du då hittar en medicin som kan hjälpa dig så är det inte en liten sak. Det handlar om att få livskvalitet och glädje i vardagen. Oavsett om det handlar om alternativa mediciner eller så kallade vanliga behandlingar så är detta något som vårdpersonalen måste vara medveten om. Deras ansvar är att behandla hela personen, inte bara ett ben eller en axel.

Behandlingar som verkligen fungerar

Det finns ett ordspråk som säger att en frisk person har många önskningar medan den sjuke bara har en enda. Att bli frisk eller i alla fall må bättre upptar till sist all din vakna tid. Många sjuka provar gärna på sådant som varit till hjälp för andra. CBD-olja är en relativt ny medicin, även om den funnits i utlandet i flera år. Men den har hjälpt ett stort antal personer till ett bättre liv. Det är här som många anser att vården har ett stort ansvar. Inte bara att acceptera dessa alternativa mediciner men också aktivt förespråka dem. Att de vet hur de fungerar och var de kan användas.