Archive for October, 2015

Hälsa på jobbet är något som angår alla

by admin.

Vi spenderar en stor del av våra liv på våra jobb – därför är det oerhört viktigt för de flesta människor att det är en plats där man faktiskt trivs. Även arbetsgivare har självklart ett stort intresse i att deras anställda skall 407-4-halsa-pa-jobbettrivas och erbjuder ofta olika lösningar för att arbetsplatsen skall främja hälsa och välmående.

Den som jobbar på kontor har ofta ett extra stort behov av att röra på sig – att sitta stilla under långe perioder är inte att rekommendera för någon. Hälsa på jobbet är dock mer än behovet av motion, det är också att ha en arbetsstation som fungerar ur ett ergonomiskt perspektiv. Ett enkelt sätt att se till att de anställda inte får problem av att sitta vid sitt skrivbord och arbeta är att investera i ergonomiska kontorsstolar – stolar som kan anpassas efter den enskilda individens kropp. Det är trots allt så att man som företag bör tänka på ekonomin men samtidigt vill man säkerligen inte tumma på kvaliteten.

Tänk på detta när du ska handla ergonomiska produkter

  • Undersök vilka företag som erbjuder ergonomiska produkter och försök gärna hitta rekommendationer och recensioner av tidigare kunders upplevelser av företaget. Dessa går ofta att hitta online men finner du inga kan du alltid ringa företaget som kan hjälpa dig att sätta dig i kontakt med tidigare kunder.
  • Fundera igenom företagets behov – vilka är de anställda och vilka är deras personliga förutsättningar för att kunna sitta så bekvämt som möjligt när de arbetar. Att ta reda på detta i förväg gör själva köpupplevelsen enklare.
  • Se till att du läser igenom vad som ingår i det paket eller de produkter du köper. Levereras produkten eller måste du hämta den själv? Genom att ta reda på dessa saker undviker du obehagliga överraskningar.
  • Vilken budget finns att avsätta för att inhandla ergonomiska produkter? Det är viktigt att veta hur mycket pengar man faktiskt har att spendera innan man köper produkterna.

Nyfiken – hos Belttonshop.se kan ni köpa smarta ergonomi produkter som hjälper de anställda att få en bekvämare dag på jobbet och som i längden främjar deras hälsa. Ergonomiska produkter kan anpassas precis efter den enskilde personens kropp och behov och ställs in och justeras av en expert som hjälper varje person med just deras produkt. Det är helt enkelt en investering i både de anställda och en mer effektiv arbetsplats.

Även i media kan man idag hitta en mängd artiklar som behandlar ämnet hälsa på jobbet. Det finns ett stort antal nya trender som plockas upp av allt fler arbetsgivare och här kan ni läsa om den nya hälsotrenden på jobbet som tagit arbetsgivare och arbetstagare med storm. Arbetsgivare blir allt mer kreativa med hur de kan hjälpa sina anställda att uppnå bästa möjliga hälsa. Det kan handla om allt från gratis gymmedlemskap till valfri förmiddag ledigt för att utöva sin favoritsport – det finns inga gränser för vad som är möjligt så länge engagemanget finns där.

Att ta hand om sig själv bör vara varje människas prioritet – inte bara för sin egen skull men också för dem som står personen närmast. Idag har dock även arbetsgivarna insett att även dem tjänar på att ta hand om sina anställda – det är trots allt så att om de anställda mår bra så kommer de till jobbet fyllda av entusiasm att göra ett så bra arbete som möjligt och därmed så vinner även företaget på en sådan enkel sak som att investera i hälsa och fysiskt välbefinnande.

Bӧcker- en livslång kӓlla till glӓdje

by admin.

Att lӓsa bӧcker kan vara ett mycket stort nӧje, och något som många vӓljer att gӧra på sin fritid. Samtidigt så kan det leda till ӧkad kunskap och ett utvecklat sinne. Alla har sina egna favoriter och stilar, ӓven om man ibland måste lӓsa annat fӧr jobb eller skola.

Många mӓnniskor utnyttjar sina resor till och från jobb eller skola fӧr att lӓsa. På tåg och bussar ӓr det ibland helt tyst, man hӧr bara någon som vӓnder blad. Men minst lika ofta sitter folk med hӧrlurar och lyssnar, ofta på musik men ӓven på talbӧcker.

Vikten av att lӓsa

Att kunna lӓsa ӓr egentligen grunden fӧr all kunskap, allt kan man lӓra sig genom att lӓsa. Samtidigt så ӓr det inte bara ett sӓtt att fӧrkovra sig utan också en skӧn hobby eller ett sӓtt att slappna av. Fӧrӓldrar gӧr vӓl i att uppmuntra sina barn att lӓsa, att skapa en vana att alltid ha en bok till hands. Men det måste inte vara vanliga bӧcker som man håller i handen. Det kan minst lika gӓrna vara talbӧcker, ett utmӓrkt sӓtt att trӓda in i bӧckernas underbara vӓrld.

Det finns en hel del att vӓlja på, och många butiker har ett urval av både så kallade vanliga bӧcker, men också talbӧcker. Hitta din Bokus rabattkod här, de har ett bra urval fӧr alla åldrar. Eftersom det många gånger ӓr skådespelare som lӓser in dessa bӧcker kommer de till liv på ett alldeles speciellt sӓtt nӓr man lyssnar på dem. Ӓven de som ӓr vana vid att lӓsa bӧcker och hålla dem i handen upplever en helt ny dimension nӓr de lyssnar på en bok.

Ett stort urval av bӧcker

Vӓrlden ӓr full av bӧcker, och varje dag så produceras det nya. Det ӓr inte mӧjligt att lӓsa allt, utan de flesta har en lista som de fӧljer. Det kan vara Nobelpristagarnas bӧcker, varje år vӓljs en ny fӧrfattare ut. De vӓljs ut baserat på olika kriteria och ibland kan man vara fӧrvånad ӧver deras val. Men det ӓr alltid trevligt att lӓsa de bӧcker som andra rek309-4-böckerommenderar, att se vad det ӓr som gӧr dem så speciella.

Andra vet exakt vad de tycker om, vilken genre eller stil som de vill lӓsa. Oavsett vad andra sӓger, vilka priser som delas ut eller vem som blir berӧmd, så håller de sig till denna stil. Besök Rabattkodsjakten.se och hitta rabattkod på Storytel. Vare sig man vill vӓxa och prӧva på nya bӧcker, eller hålla sig till det man kӓnner sig bekvӓm med, så ӓr det viktigt att fortsӓtta lӓsa. Nӓr man kan skaffa dem till ett rabatterat pris kanske det blir lӓttare att prӧva på något nytt, man har råd att gå utanfӧr sin vanliga cirkel.

Lӓsa lite av varje

Dagens samhӓlle ӓr fullt av information, i olika former. Att lӓsa, bӧcker eller talbӧcker, ӓr fortfarande ett bra sӓtt att fӧrkovra sig eller lӓra sig något nytt. Men inte allt man lӓser måste vara djupt eller informativt, ibland kan det vara skӧnt att lӓsa något bara fӧr att det ӓr kul. Tidningar, serier, lӓttare romanser och annat som kanske inte tar så mycket energi, men som gӧr att man kan besӧka en annan vӓrld några timmar. Rabattkoder till Tidningsbutiken hittar du här. Både barn och vuxna kan ha stor glӓdje av bӧcker, och urvalet ӓr verkligen stort. Det finns något fӧr alla åldrar och intressen, och ett antal fӧrlag ger ut listor fӧr åldersgrupper eller intressen. Nӓr det inte kostar så mycket ӓr det lӓttare att prӧva på något nytt, eller återigen skaffa en gammal god vӓn.

Att leva med autism och ADHD

by admin.

293-4-pojke-med-autismUndersӧkningar visar att cirka fem procent av alla barn i skolåldern har ADHD, och tusentals lever med autism. Detta ӓr hӧga siffror som visar på att de allra flesta någon gång i livet sannsynligtvis kommer i kontakt med någon som har dessa problem. Dӓrfӧr kan det vara bra att sӓtta sig in i hur det kan vara att leva med det, och hur man kan hjӓlpa till.

Autism ӓr ett stort begrepp som inkluderar flera olika syndrom och symptom. Ett av de vanligaste ӓr Aspberger, men det finns många inom spektrat. ADHD kan också komma till synes på olika sӓtt, och med en variation av funktionshinder. Att sedan många barn ӓven har fysiska handikapp i kombination med dessa funktionsnedsӓttningar gӧr det hela ӓnnu svårare att hantera.

Hjӓlp att leva ett vӓrdigt liv

Med hjӓlp av personlig assistans kan de flesta av dessa barn klara av att leva ett fullgott liv. Många av dem tar mediciner fӧr att kontrollera sina problem och detta bidrar naturligtvis till en mer lӓtt hanterlig situation. Många gånger handlar det om att få hjӓlp med de små detaljerna i vardagen, och en av de viktigare ӓr skolgång. Många vӓljer att gå i en så kallad normal klass, och med rӓtt stӧd kan detta inte bara vara mӧjligt men också fungera mycket bra. Klicka på länken för att läsa mer om stöd till barn och personer med Aspbergers syndrom.

Under årens lopp har barn med ADHD eller autism fått hӧra att de ӓr dumma i huvudet eller andra krӓnkande uttryck. Idag vet man mycket mer, men det gӓller att informera allmӓnheten så mycket som mӧjligt. Ett kӓnnetecken fӧr dessa barn ӓr att de har svårt att kommunicera och ta in information, speciellt om det ӓr mycket som hӓnder och sker samtidigt. Detta gӧr att ett vanligt klassrum kan vara en stor stress fӧr dem och de behӧver mer personlig assistans. Men eftersom det absolut inte handlar om intelligens så kommer de att klara sig mycket bra- med rӓtt uppmӓrksamhet och metoder. Läs mer om stöd för den med funktionsnedsättning.

Rӓtten att behandlas vӓl

Alla mӓnniskor har rӓtt till respekt och omtanke, oavsett ålder eller kӧn. Men i verkligheten så fungerar det tyvӓrr inte alltid så. Dӓrfӧr måste man sjӓlv se till att informera sig om vad ens barn med ADHD eller autism kan behӧva och sedan ansӧka om denna hjӓlp. Det kan handla om personlig assistans, men det kan också vara små enkla detaljer som gӧr stor skillnad fӧr barnen. En mobiltelefon eller platta som ringer nӓr det ӓr dags att gӧra något, till exempel, kan hjӓlpa dessa barn hålla reda på sin vardag. Det ӓr mycket viktigt fӧr dem att ha rutiner, det får dem att kӓnna sig trygga och avslappnade.

Många autistiska barn måste lӓra sig samma sak flera gånger. Nӓr de lӓrt sig ӓta hemma måste de på nytt lӓra sig ӓta på dagis eller i skolan, och så vidare. Det krӓvs mycket tålamod och tid fӧr att kunna gӧra detta, ett bra exempel på varfӧr personlig assistans ӓr så viktig. Eftersom varje barn ӓr unikt måste man trӓna på en individuell basis.

De allra flesta familjer gӧr allt de kan fӧr att behandla sina barn vӓl, vare sig det har ADHD, autism eller inte. Samhӓllet måste fortsӓtta att informera och bryta ned fӧrdomar mot de som ӓr annorlunda. Här kan ni läsa mer om den låga rättssäkerheten för barn med autism. Sakta men sӓkert kommer detta att leda till ett bӓttre liv fӧr de tusentals barn och deras familjer som varje dag måste leva med ADHD och autism.

här kan ni läsa mer om

http://www.dagensjuridik.se/2015/09/barn-med-adhd-och-autism-blir-inte-trodda-paverkas-av-icke-juridiska-faktorer

den låga rättssäkerheten för barn med autism